” خوشبختی مثل پروانه هست هر چقدر بیشتر دنبالش بری از تو دورتر میشه و هر چقدر روی چیزهای دیگه تمرکز کنی اون به آرومی میاد و روی شونه‌هات می‌شینه… “

” عشق مثل پروانه هست اگه محکم بگیریش صدمه می‌بینه و اگه شل بگیریش از دستت درمیره و دور میشه … “

  • امکانات
  • ایمیل خود را وارد کنید

    * با وارد کردن ایمیل خود مطالب جدید برای شما ایمیل می‌شود