ناسا برای پاسخ دادن به سئوالات بسیار مهم بشر درباره منظومه خورشیدی قصد دارد تا یک کاوشگر فضایی

را راهی خورشید بکند.

یک سفینه فضایی که اندازه‌ی نزدیک به یک ماشین کوچک  دارد به داخل اتمسفر خورشید شیرجه میزند یعنی

در جایی که از سطح خورشید نزدیک به ۴ میلیون مایل فاصله دارد و مناطقی را کاوش میکند که تا کنون مورد

کاوش قرار نگرفته است.

این پروژه بی‌مثال که نام Solar Probe Plus را یدک میکشد برای سال ۲۰۱۸ برنامه ریزی شده است.

ناسا ۵ آزمایش علمی را برای باز کردن قفل‌های مرموز خورشید انتخاب کرده است.

Lika Guhathakurta محققی که در این پروژه فعال است می‌گوید : این پروژه به نبوغ بشر اجازه میدهد به جایی

پا نهد که تاکنون هیچ سفینه فضایی بدان جا نرفته است.ما برای اولین بار خورشیدمان را لمس می‌کنیم ، می‌بوییم و مزه

می‌کنیم.

برای نزدیک شدن این سفینه فضایی به خورشید بدنه آن باید از یک ترکیب کربنی پوشیده شود که بتواند دمای

۱۴۰۰ درجه را تحمل کند.

اما دو سئوال کلیدی که این سفینه فضایی به آن پاسخ خواهد داد به این گونه خواهد بود :

۱ – چرا لایه بیرونی اتمسفر خورشید از لایه روشن تر زیرین گرم تر و داغ تر است.

۲ – منشاء بادهای خورشیدی چیست ؟‌ همان بادهای که باعث شده گرما و نور خورشید به ما و بقیه منظومه

خورشیدی برسد.

  • امکانات
  • ایمیل خود را وارد کنید

    * با وارد کردن ایمیل خود مطالب جدید برای شما ایمیل می‌شود