سقراط حکیم به یکی از دوستان خود گفت:

هرگز غلط ابله‌هان را مگیر چون به جای اینکه اصلاح عیب گفته خود را بنمایند و از شما ممنون شوند،

رنجش حاصل نموده شما را دشمن می‌دارند.

پیوست: بخوانید دیگر کشکول‌ها را !


   Milad در تاریخ ۲۸ام فروردین ۱۳۸۹ گفته:

بسیار بسیار زیبا.


   ندا.ح در تاریخ ۲۸ام فروردین ۱۳۸۹ گفته:

عجب ابله هایی پیدا میشنا :دی

  • امکانات
  • ایمیل خود را وارد کنید

    * با وارد کردن ایمیل خود مطالب جدید برای شما ایمیل می‌شود