به سیاست بین الملل علاقه وافری دارم ، این که چگونه قدرت های بزرگ و حتی قدرت های

کوچک با یک تصمیم سعی می کنن تا توازنی در قوا به وجود بیارن …

بعد از جنگ کوتاه مدت روسیه و گرجستان که کمی عجیب و غریب بود ، امروز مشخص شد

دنیا وارد مرحله ای جدیدی شده ، روسیه انباشته شده از سلاح های اتمی و تجهیزات مدرن

نظامی با اقتصادی تقویت شده دیگه تک قطبی بودن دنیا رو نمی پذیره .

امروز مدودوف و پوتین چهره ای به دنیا نمایش دادن که سایه ای از ترس و وحشت باید دنیا رو

بر داره.امروز مدودف و پوتین بدون کراوات ظاهر شدن و کراوات رو نشانه دنیای سرمایه داری

دونستن و به ظاهر باری دیگر کمونیست رو مظهری از قدرت دونستن و دم از این زدن که دنیا

نیاز به چند قطبی شدن داره.

پوتین حالا داره قدرتش رو نمایش میده ، و این وحشتناکه .

  • امکانات
  • ایمیل خود را وارد کنید

    * با وارد کردن ایمیل خود مطالب جدید برای شما ایمیل می‌شود