چطور بگم وقتی یهو پشت آدم خالی میشه

وقتی زمین نمی خوری ولی پشتت خاکی میشه

اینقدر نامرد زیاده که نیاز نیست به گفتن

نفهمیدم که حتی دوستی یا دشمن

وقتی میخوام برم جلو یه لشکر پشتم ِ

بر می گردم هیچکی نیست ، من موندم و مشتم

ترانه سرا :RTF

پیوست : بخوانید دیگر فیلم های جدی را !

  • امکانات
  • ایمیل خود را وارد کنید

    * با وارد کردن ایمیل خود مطالب جدید برای شما ایمیل می‌شود