در همین گوشه کنار در همین نزدیکی ها عده ای می گفتند طنز بزنگاه در نشان دادن

اعتیاد و مصیبت های آن اغراق کرده ولی آقای عطاران گفت که من کوچک ترین بدی های

اعتیاد رو به تصویر کشیدم و امروز شاهدیم که پدری معتاد سر فرزند 4 ساله خود را برید.

در همین کشاکش سربریدن و طنز ساختن دانشمندان کشف کردن که پرندگان هم در گذشته

مانند انسان ها و دیگر خزندگان 5 انگشت داشته اند.مابین این کشفیات در دنیای حیوانات باید

دید که در گوشه ای از دنیا کار به قدر وفور هست به گونه ای که گربه را شغل سوزن بانی دهند.


   sv در تاریخ ۱ام بهمن ۱۳۸۷ گفته:

مختصر و بی اندازه مفید. آدم از این تیزبینی لذت می برد


   نیلوفر در تاریخ ۱۱ام اسفند ۱۳۸۷ گفته:

بسار میاموزم وقتی اینجا میایم .دائره المعارف وبلاگی با سپاس فراوان از والاحضرت

  • امکانات
  • ایمیل خود را وارد کنید

    * با وارد کردن ایمیل خود مطالب جدید برای شما ایمیل می‌شود