خوابیدن در اوج هوشیاری

تسلیم شدن در هنگام پیروزی

تنها برای ماندن در صدر مردانگی

پیوست : دیگر فیلم های جدی !


   ندا.ح در تاریخ ۱۱ام اردیبهشت ۱۳۸۸ گفته:

همیشه هم نباید اینطوری باشه ها!!! وگرنه ازت سوءاستفاده میکنن …

  • امکانات
  • ایمیل خود را وارد کنید

    * با وارد کردن ایمیل خود مطالب جدید برای شما ایمیل می‌شود