اگه بخشی از محلول نباشی پس حتمآ بخشی از رسوب هستی .

پیوست : همچنین بخوانید دیگر فلسفه های مامبوجامبویی را !


   نيلوفر در تاریخ ۱۰ام اردیبهشت ۱۳۸۸ گفته:

با درودي بيكران بر والاحضرت مامبو جامبو جان نثار معروض ميدارد من ميخواهم اگر اجازت فرماييد محلول باشم .


   شیخ حقگو در تاریخ ۱۰ام اردیبهشت ۱۳۸۸ گفته:

البته اگه خود حلال نباشی.


   سنتری در تاریخ ۱۰ام اردیبهشت ۱۳۸۸ گفته:

مامبو جان من با اجازه اشما یه پست با همین مظنون توسنتری میدم که اگه خودت نباشی میشه کمک کنی بقیه این جمله رو درست کنم


   ندا.ح در تاریخ ۱۰ام اردیبهشت ۱۳۸۸ گفته:

بسی جای تامل و تفکر دارد زیااااااااااااد !!


   حضرت والا مامبو جامبو در تاریخ ۱۰ام اردیبهشت ۱۳۸۸ گفته:

به سنتری : یعنی همین جمله رو توی بلاگت پست کنی ؟ چیو تکمیل کنیم ؟


   SAfiLO در تاریخ ۱۶ام خرداد ۱۳۸۸ گفته:

مثل داستانه اون آهنگره هستش…

که میگه خدایا در کوره های رنج قرار بده اما کنار مگزار…

پایدار باشین

SAfiLO

  • امکانات
  • ایمیل خود را وارد کنید

    * با وارد کردن ایمیل خود مطالب جدید برای شما ایمیل می‌شود