قالب مامبو جامبو به نسخه 0.2 ارتقا پیدا کرد.در این نسخه تغییراتی در طراحی قالب

صورت گرفته و همچنین تصویری که در مابین کامنت ها باعث ایجاد مزاحمت برای دیدن

کامنت ها میشد حذف شد.فونت Text Area هم به فونت مناسبی تغییر پیدا کرد.

و همچنین لینک های بین پست ها هم برای وضوح بیشتر با رنگ آبی معروف و زیر خط

مشخص شد.تا نسخه های بعدی …..

  • امکانات
  • ایمیل خود را وارد کنید

    * با وارد کردن ایمیل خود مطالب جدید برای شما ایمیل می‌شود