بلغور کردن چند اصطلاح

برای نشان دادن سطح اطلاع

جابجایی عینک بر روی چشم

برای بروز کل عمق دانش

زدن پوزخنده های پی در پی

برای تمسخر یک کند ذهن زشت

پیوست : دیگر فیلم های جدی !


   Inari در تاریخ ۴ام اردیبهشت ۱۳۸۸ گفته:

Well said.

  • امکانات
  • ایمیل خود را وارد کنید

    * با وارد کردن ایمیل خود مطالب جدید برای شما ایمیل می‌شود