مثه یه دلقک وسط یه فیلم جدی

گنگ و گیج  و وحشت زده

مثه یه جنگجو مابین مذاکرات صلح

مغموم و گرفته و خسته

مثه یه  راننده توی  طیاره

درگیر و قاطی و عصبانی

پیوست : دیگر فیلم های جدی !


   n a m n a m در تاریخ ۱ام اردیبهشت ۱۳۸۸ گفته:

مطمئنی این فیلم‌ها جدی هستند؟


   حدیثه در تاریخ ۱ام اردیبهشت ۱۳۸۸ گفته:

مث یه باغبونِ عاشق گُل، وسط یه کویر بی آب و علف


   ندا.ح در تاریخ ۱ام اردیبهشت ۱۳۸۸ گفته:

مثه یه مربی فوتبال
وسط میدون جنگ :/

  • امکانات
  • ایمیل خود را وارد کنید

    * با وارد کردن ایمیل خود مطالب جدید برای شما ایمیل می‌شود