حضرت والا مامبو جامبو » Blog Archive » فیلم جدی 3

دوره کردن تمام درماندگی ها

برای عبرت گرفتن آیندگان

اشک ریختن بر روی غم ها

برای غسل دادن دل مردگی ها

قانع شدن به تمام داشته ها

برای فراموش کردن ناداشته ها

پیوست : بخوانید دیگر فیلم های جدی را!


   n a m n a m در تاریخ ۳۰ام فروردین ۱۳۸۸ گفته:

شايد هم
تحسين آدم‌ها براي حسن ختام انسانيت…

چه قدر غمگيني؟ نكشي خودتو :)


   حضرت والا مامبو جامبو در تاریخ ۳۰ام فروردین ۱۳۸۸ گفته:

به nam nam : نه این پست ها هم یه نوعش هست دیگه :) .


   ندا.ح در تاریخ ۳۰ام فروردین ۱۳۸۸ گفته:

قانع شدن به تمام داشته ها
برای فراموش کردن ناداشته ها
چقدر کار سختیه …

  • امکانات
  • ایمیل خود را وارد کنید

    * با وارد کردن ایمیل خود مطالب جدید برای شما ایمیل می‌شود