مردان یا زنان

یک بانک، عابربانکی ایجاد کرد که مشتریان بدون نیاز به پیاده شدن از ماشین و یا هرگونه وسیله نقلیه خود بتوانند پول دریافت کنند، بعد از ماه‌ها نصب این عابربانک و تحقیقات فراوان این بانک دستورالعمل و راهنمای برای استفاده از این عابر بانک تهیه کرد که در دو نسخه متفاوت برای مردان و زنان بود. به این شرح :

راهنمای استفاده مردان :

۱ – به سمت عابربانک رانندگی کنید.

۲ – پنجره ماشین را پایین بدهید.

۳ – کارت خود را وارد عابر بانک کنید و رمز خود را وارد کنید.

۴ – مقدار پول مورد نیاز خود را وارد کنید.

۵ – کارت ، پول و رسید خود را بردارید.

۶- پنجره را بالا بدهید.

۷ – به راه خود ادامه بدهید.

راهنمای استفاده زنان :

۱ – به سمت عابر بانک رانندگی کنید.

۲ – به اندازه کافی دنده عقب بگیرید تا به عابر بانک نزدیک شوید.

۳ – پنجره را پایین بدهید و ترمز دستی را بکشید.

۴ – کیف دستی‌تان را پیدا کنید و کل محتوای آنرا روی صندلی شاگرد خالی کنید تا کارت خود را پیدا کنید.

۵ – به فردی که دارید با موبایل با آن صحبت می‌کنید بگویید بعدآ تماس میگیرید و تلفن راقطع کنید.

۶ – سعی کنید که کارت را وارد عابر بانک کنید.

۷ – درب ماشین رو باز کنید تا راحتر به عابر بانک دسترسی داشته باشید به خاطر فاصله‌تان از آن.

۸ – کارت را وارد کنید.

۹ – کارت را مجدد از جهت درست وارد نمایید.

۱۰ – دفترچه یادداشت خود را از بین وسایل کیف دستی‌تان پیدا کنید تا رمز کارت خود را که پشت آن نوشته‌اید پیدا کنید.

۱۱ – رمز را وارد کنید.

۱۲ – دکمه لغو را فشار دهید و رمز درست را مجدد وارد نمایید.

۱۳ – مبلغ مورد نیاز خود را وارد نمایید.

۱۴ – آرایش خود را در آیینه ماشین چک کنید.

۱۵ – پول و رسید خود را دریافت کنید.

۱۶ – کیف خود را مجدد خالی کنید و پول و رسید خود را در آن بگذارید.

۱۷ – آرایش خود را مجدد چک کنید.

۱۸ – چند متر به جلو رانندگی کنید.

۱۹ – به سمت عابربانک دنده عقب بگیرید و برگردید.

۲۰ – کارت خود را بردارید.

۲۱ – کیف خود را مجدد خالی کنید. جا کارتی خود را پیدا کنید و کارت را در آن بگذارید.

۲۲ – به راننده مرد پشت سر خودتان که مدت طولانی منتظر بوده در آیینه نگاه کنید و شکلک در بیاورید.

۲۳ – ماشین‌تان را که الان خاموش شده مجدد روشن کنید.

۲۴ – به فردی که با موبایل با آن صحبت میکردید مجدد تماس بگیرید.

۲۵ – چند صد متر رانندگی کنید.

۲۶ – ترمز دستی را پایین بدهید !

جاوا

من برنامه نویسی با جاوا را چند سال بعد از آنکه جاوا منتشر شد شروع کردم. قبل از آن سال‌ها پروژه های با زبان ++ C انجام دادم به همراه تیمی خوب از برنامه نویسان که غالبآ شکست خوردند ‌آن‌هم به دو دلیل عمده :

Thread ها

مدیریت حافظه

اما بعد از خواندن مقاله جیمز گازلینگ درباره جاوا و اینکه چگونه مشکلاتی مانند مدیریت حافظه و Thread ها در جاوا حل شده ، به جاوا روی آوردم و برای سال‌ها پروژه های مختلفی با
جاوا و J2EE انجام دادم.

هم اکنون زبان‌های بسیاری بر روی JVM کار میکنند. زبان‌های مانند :

Clojure

Scala

Groovy

Kotlin

JRuby

Jython

این نکته شباهت فراوانی به زبان C دارد که به وسیله آن دیگر زبان‌های برنامه نویسی ایجاد شدند. آیا جاوا هم در حال بازی چنین نقشی است ؟

اگر نمی‌دانید زبان برنامه نویسی جاوا چیست. این مطلب را بخوانید.

منبع ‌: changearc

پیوست : بخوانید دنیای برنامه‌نویسان را !

  • امکانات
  • ایمیل خود را وارد کنید

    * با وارد کردن ایمیل خود مطالب جدید برای شما ایمیل می‌شود