دیوانه

این کار در ابتدا اسمش ” در مدخل دیوانگی ” بود ولی خب در نهایت شد ” دیوانه ” . ” دیوانه ” کسی است  که از

دانستن و فهمیدن بسیار دیوانه شده او دیوانه نیست عاقلیست در پوست دیوانه . دیوانه آدمی است خود را جدا کرده

از جمع ، جمعی که او را درک نمی کنند نه خنده هایش را نه گریه هایش را .

او تنهاست ، تنها در مسیری ، مسیری که قصد حرکت در آن را ندارد چون دلیلی برای حرکت ندارد …

پیوست 1: از این به بعد بخشی از طرح ها و طراحی هایم را هم منتشر میکنم در دسته ” طراحی ها ” .

پیوست 2 : نظر شما درباره دیوانگی دیوانه ما چیست ؟ او چرا چنین دیوانه شده ؟

  • امکانات
  • ایمیل خود را وارد کنید

    * با وارد کردن ایمیل خود مطالب جدید برای شما ایمیل می‌شود