عشق استُ  آتشُ  خون

داغ است و درد دوری

کِی می توان نگفتن ، کی می توان صبوری

کی می توان نرفتن

گیرم علی نمانده

گیرم که سوختیم ُ خاکستری نمانده

با دوست عشق زیباست

با یار بی قراری

از دوست درد ماند ُ

از یار یادگاری

گفتی از روز سفر

گفتم از من نگذر

مجنون لیلا

رفتی بی بال و بی پر

— وفا ، محمد اصفهانی —

پیوست : ببینید دیگر فیلم های جدی را !

چطور بگم وقتی یهو پشت آدم خالی میشه

وقتی زمین نمی خوری ولی پشتت خاکی میشه

اینقدر نامرد زیاده که نیاز نیست به گفتن

نفهمیدم که حتی دوستی یا دشمن

وقتی میخوام برم جلو یه لشکر پشتم ِ

بر می گردم هیچکی نیست ، من موندم و مشتم

ترانه سرا :RTF

پیوست : بخوانید دیگر فیلم های جدی را !

افسوس واسه تو ای دل ساده

که هر کسی واست عقده ای فرستاده

هر کی که اومد جلوت گفت دلسوزه توئه

حالا میبینی باعث غم امروز توئه

تو میخواستی زیر پرچم هیچ کس نری

به هر سیاست پستی تو نیشخند زدی

نگاها رو صدای تو شدن بیشتر شهید

ولی جوری که هستی تو رو هیچ کس ندید

تیغ رو بکش فکر نکنم خونت از رگ بیاد

وقتی حتی مادرتم ازت مدرک میخواد

افسوس واسه تو ای دل ساده

که حتی تک تک خنده هاتم گله داره

افسوس واسه تو ای دل ساده

که  تو هفتا آسمون نداری یه ستاره

ترانه سرا : بهرام

پیوست : بخوانید دیگر فیلم های جدی را !

یهو یکی میاد میگه خنجر پشتمه

رو صورتش جای پنج انگشتمه

ترانه سرا : بهرام

پیوست : دیگر فیلم های جدی !

خوابیدن در اوج هوشیاری

تسلیم شدن در هنگام پیروزی

تنها برای ماندن در صدر مردانگی

پیوست : دیگر فیلم های جدی !

بررسی  آثار میکلانژ

همراه با خوردن آبگوشت و پیاز

دیدن سریال های بی سر و ته

برای بررسی در حین کار

پیوست : دیگر فیلم های جدی !

بلغور کردن چند اصطلاح

برای نشان دادن سطح اطلاع

جابجایی عینک بر روی چشم

برای بروز کل عمق دانش

زدن پوزخنده های پی در پی

برای تمسخر یک کند ذهن زشت

پیوست : دیگر فیلم های جدی !

مثه یه دلقک وسط یه فیلم جدی

گنگ و گیج  و وحشت زده

مثه یه جنگجو مابین مذاکرات صلح

مغموم و گرفته و خسته

مثه یه  راننده توی  طیاره

درگیر و قاطی و عصبانی

پیوست : دیگر فیلم های جدی !

دوره کردن تمام درماندگی ها

برای عبرت گرفتن آیندگان

اشک ریختن بر روی غم ها

برای غسل دادن دل مردگی ها

قانع شدن به تمام داشته ها

برای فراموش کردن ناداشته ها

پیوست : بخوانید دیگر فیلم های جدی را!

خواندن یک کتاب شعر از انتها

برای سریعتر رسیدن به منظور شاعر

کندن کف زندان زندگی

برای رهایی یافتن از دام بیهودگی

پیوست : دیگر فیلم های جدی !

  • امکانات
  • ایمیل خود را وارد کنید

    * با وارد کردن ایمیل خود مطالب جدید برای شما ایمیل می‌شود