13 – خودت رو به رنج عادت بده !

پیوست 1 : حال و روز این ایام حضرت والا :( .

پیوست 2 : بخوانید دیگر اصول خفن زیستن را !

12 – از هر فرصتی برای دوستی استفاده کن !

همچنین بخوانید دیگر اصول خفن زیستن را ! هنوز از پایین صفحه عضو دوستان حضرت والا نشده اید

چه خبط و خطاهای ، میدانید ما دل نازک هستیم :) از پایین صفحه عضو دوستان حضرن والا شوید خوشحال

می شویم بسیار با شما آشنا شویم .

11 – خود خوری چرا ؟!!

همچنین بخوانید دیگر اصول خفن زیستن را !

10 – غذای محلی بخور !

همچنین بخوانید دیگر اصول خفن زیستن را !

9 – مایه دل گرمی دیگران باش .

همچنین بخوانید دیگر اصول خفن زیستن را !

مامبوجامبو را هم از طریق فید پیگیری نمایید :) .

8 – غذای تازه فراموش نشه !

همچنین بخوانید دیگر اصول خفن زیستن را !

7 – امان از دندون گردی !

همچنین بخوانید دیگر اصول خفن زیستن را !

و مامبو جامبو را هم از طریق فید پی گیری نمایید :) .

6 – گردن کلفتی هم لازمه ی شاد زیستنه !!

همچنین بخوانید دیگر اصول خفن زیستن !

و همچنین برای اطلاع از بروز شدن مامبو جامبو از طریق فید پی گیری کنید :) .

5 – مشکلات رو ، رو در رو ، حل کن !

همچنین بخوانید دیگر اصول خفن زیستن را !

اصل شماره 4 : از اون چیزی که هستی خجالت نکش !!! (افتخار کن)

همچنین بخوانید دیگر اصول خفن زیستن را !

در ضمن مامبوجامبو را هم از طریق فید دنبال کنید :) .

  • امکانات
  • ایمیل خود را وارد کنید

    * با وارد کردن ایمیل خود مطالب جدید برای شما ایمیل می‌شود